Jeghiše Avagjan (Yeghishe Avagyan) je finansijski direktor kompanije Coca-Cola HBC za Srbiju i Crnu Goru. Pozicija savremenog finansijskog menadžera od njega zahteva fleksibilnost i stalno prilagođavanje promenama koje nameće okruženje. Uprkos dugim radnim satima i izloženosti stresu, posvećenost i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Stoga, u duhu pozitivne energije, gospodin Avagjan veštine potrebne za finansijske poslove održava igranjem šaha.

Evo šta on misli i korišćenju šahovskih znanja u poslovne svrhe.

Bobi Fišer je jednom rekao: Ne verujem u psihologiju, verujem u dobre poteze! Ovo je od velike pomoći u biznisu, ali i u svakodnevnom životu. Bio sam profesionalni šahista do polaska na fakultet, ali čak i danas, ta strateška igra ima posebno mesto u mom srcu. Mislim da šah ima uticaj na svaku odluku koju donesem. Pomagao mi je da shvatim i analiziram situaciju, postavim „pobedničku“ strategiju, razmotrim sve moguće poteze i postupke sa drugog aspekta, sledim svoj plan i da brzo prihvatam promene. Planiraj svoju strategiju uzimajući u obzir sve pretnje i fokusiraj se na to, to je moj moto.

Ukoliko želite da saznate više o ovoj interesantnoj individui, to možete učiniti ovde.