šah-partija-igrač

Šahista razmišlja nad tablom sa figurama