18 10, 2017

Šah 007…

Poznato je da su partije šaha sastavni deo mnogih kultnih filmova. Cilj im je uglavnom da doprinesu itelektu i prestižu glavnog lika. Već smo prikazivali scenu šaha iz [...]